IFIB - Et samarbejde mellem Touchpoint og Center for Ernæring og Terapi

-  vi fortsætter succesen...!   

Partners.jpg

Institut

Institut for Integreret Behandling er et privat klinik- og undervisningscenter indenfor komplementær behandling, sundhedsfremme og forebyggelse.
Målet er, at IFIB bliver en afgørende aktør indenfor komplementær og integreret behandling, der udvikler nye behandlingskoncepter, forskningsprojekter og dokumenterer igangværende aktiviteter .
IFIB er professionel behandling i front med den nyeste viden.

oppefra.jpg

Integration

IFIB er udsprunget af CET og Touchpoint's samarbejde og fælles mål om større synlighed, lettere tilgængelighed for samarbejde udefra, og brobygning til det etablerede sundhedsvæsen. Denne brobygning skal munde ud i fremme af egentlige integrerede behandlingstilbud, hvor den enkelte klients behandlingsprogram sammensættes fra både lægelig/etableret og fra komplementær side.
 


Undervisning

 

IFIB er også et omfattende uddannelsessted, hvor de tilknyttede behandlere afholder uddannelser og kurser. IFIB’s partnere har en international kursuspraksis, således gennemstrømmer den nyeste viden på verdensplan instituttet.

 

Behandling

IFIB har store ambitioner på vores klienters vegne.
Vi ønsker at klienten bliver aktivt involveret i alle beslutningsprocesser og livsstilsændringer, så han/hun bliver ’ekspert’ i sin egen sygdom og sundhed.
Målet er hele tiden at have flest mulige døre åbne for den enkelte, som vi hjælper frem til en bedre tilstand via vores forskellige behandlingsformer og egen aktiv handling.


Se IFIB's behandlerteam >

spacer.gif
undervisning.jpg
behandling.jpg

Netværk

IFIB er tovholdere i initiativet Netværk for Integreret Behandling (NFIB). Et netværk af behandlere og læger uden for instituttet, som arbejder udfra en holistisk sygdomsforståelse og med et gensidigt ønske om samarbejde og brobygning mellem det etablerede og det komplementære behandlingssystem.

> Læs mere

nfib_dk_rgb 400px.png