nfib_dk_rgb uden tekst 50px.jpg

Et nyt initiativ
Netværk for Integreret Behandling - NFIB

 • vil du være med i et netværk af højt kvalificerede behandlere?
 • vil du være med til at højne niveauet indenfor integreret behandling?
 • vil du være en del af en gruppe der holder sig ajour om ny viden indenfor sundhed?
 • vil du bidrage til aktiv deltagelse i sundhedsdebatten?
 • vil du være en del af brobygning imellem konventionel og ukonventionel behandling?
 • vil du deltage i netværkets faglige opdateringer?

- du skal investere tid og penge som lønnes med faglig tilfredshed, synlighed – og tilfredse og trygge klienter.

Netværket udspringer af et erfaret behov for at have ”nogle gode folk” at samarbejde med og henvise til.

Formål

Vi ønsker at den enkelte klient gennem netværket kan få en sammenhængende behandling hos flere samarbejdende behandlere. Netværket vil således arbejde som et behandlingsteam, som kan være lokaliseret flere forskellige steder inden for en vis geografisk radius.

Samtidig vil vi gøre det lettere for brugere at finde en behandler inden for det komplementære og alternative spektrum.

Med brugere forstås her både den enkelte person, som har et helbredsproblem, og personer inden for det etablerede sundhedsvæsen, som søger efter mulige samarbejdspartnere eller behandlere at henvise til.

Fordele

 • sikre fagligheden i behandlingsvalg/henvisninger
 • lære hinandens faglighed at kende
 • vi ser det kollegiale netværk som en god mulighed for at dele arbejdet med at holde sig ajour og orienteret om nye udviklinger
 • mulighed for at bruge den nyeste viden kreativt og progressivt udviklende
 • øget synlighed gennem NFIB’s hjemmeside og aktiv deltagen i sundhedsdebatten
 • bedre samarbejde (integration) mellem etableret og komplementær/alternativ behandling
 • nemt for praktiserende læger at anbefale seriøs KAM behandling

Hvem er vi?

Initiativet til at starte netværket udspringer fra Institut for Integreret Behandling (IFIB), et klinik og kursuscenter i København som er et partnerskab mellem Center for Ernæring og Terapi (Mia Damhus og Karen Kaae) og Touchpoint (Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen).

Hvem kan være med?

Behandlere i netværket er fagligt velfunderede og ajourførte; har behandling som deres primære erhverv; opfylder alle lovgivningsmæssige krav, og er RAB-registrerede for så vidt der på behandlingsområdet foreligger den mulighed. De er indstillet på at samarbejde om den enkelte klient og arbejde respektfuldt i forhold til såvel andre behandlingsformer som det etablerede sundhedsvæsen.

Økonomi

For deltagelse i netværket vil vi bede om et årligt medlemskontingent på 1.200 kr., som i første omgang går til etablering af hjemmeside og indledende møder med første kreds af medlemmer. Siden er målet, at medlemskredsen kan beslutte kontingentets størrelse ud fra ambitionsniveau (faglige møder, udadvendte aktiviteter etc.).

Den første etape

I etableringsfasen vil NFIB blive ledet af Institut for Integreret Behandling (IFIB). Et stiftende møde vil finde sted for indbudte behandlere d. 13. juni 2013 kl. 10.00-13.00. Hvis du er forhindret i at deltage denne dag, er du dog stadig velkommen i netværket!

Fremtidsperspektiver

NFIB har mange umiddelbare fordele som vil styrke behandlere i netværket, men også fantastiske fremtidsmuligheder som vi forestiller os at udvikle i takt med at netværket vokser. Nogle af vores ideer er:

 • et fælles, online journalsystem, hvor klienter og behandlere hver især eller sammen kan registrere stamoplysninger, anamnese, symptomudvikling, iværksatte behandlinger, osv.
 • tilknytning af en journalist eller kommunikationsperson som skriver eller færdigbearbejder indlæg til sundhedsdebatten (aviser, blade, blogs…)
 • fælles markedsføringsmateriale
 • fælles online bookingsystem for de der er interesserede

Vi ser NFIB som det naturlige næste skridt for integreret behandling –

Mange hilsner

Dorthe Krogsgaard, Karen Kaae, Mia Damhus  og Peter Lund Frandsen

www.ifib.dk  www.cetcenter.dk                  www.touchpoint.dk